Bizimle iletişime geçin

Hayatın İçeriği

Sevgi Günü

Dilara Tambova

tarihinde

yayınlandı

Bilindiği üzere 14 Şubat dünyada ve ülkemizde Sevgililer Günü olarak kutlanmaktadır. Ortaya çıkışının üçüncü yüzyıla kadar uzandığı iddia edilen; Roma Katolik Kilisenin inanışına ve o dönemlerde yaşayan bir din adamının trajik hikayesine dayandığı gibi pek çok rivayette mevcuttur.

Aslında, bilinen üç farklı hikayesi vardır ve üçü de farklı yüzyıllara dayandırılmaktadır. Günümüzde, kapitalist sistemin bir aracı olduğu ve mahiyetinden tamamen uzaklaştırıldığına dair düşünceler de sıkça dile getirilmektedir. Her duygu ve düşüncenin hatta ideolojilerin bile, kapital sistemin ve materyalizmin tutsağı haline geldiği düşünülürse, bu eleştiriler haksız ve yersiz değildir. Bu açıdan bakıldığında, Sevgililer Günü değil de ‘Sevgi’ günü desek belki çok daha anlamlı olacaktır. Çünkü sevgi, her kötülüğü ve zorluğu yenecek en büyük güç ve aynı zamanda savunma aracıdır.

Sevgi; insanları, toplumları ve hayatı güzelleştirirken, kişiyi de nefret ve kin duygusunun zaafiyetinden uzaklaştırıp; öfkeye kapılıpta, yapabileceği hataların önüne geçmek için de bir panzehirdir. Bu sebeple, ‘Sevgi Günü’ desek ve doğada her canlıya değer verip, yaşam haklarına saygı göstersek, tabiata ve dünyaya ‘sevgili’ gözüyle bakarak; öyle sevsek ve korusak, bu kadar kötülük, ölüm ve zulüm olmazdı.

Dünyayı ve insanlığı sevgi kurtaracak sözü, sadece romantizm bir tezahürü olmayıp; tam olarak hayatın gerçekliği ve kötülüğe karşı bir meydan okumadır. Ancak, günümüzde İnsanlar sevgiden ve pozitif duygulardan hızla uzaklaşmakta, insanlık tamamen ortadan kaldırılıp; yerine vahşi kapitalizmin, vahşi aktörleri meydana getirilmektedir. Herkes bireyciliğe özendirilip; ayakta kalabilmesinin, diğerini yok etmekten geçtiğine inandırılmakta ve bu acımasız sistemin birer kurbanı haline getirilmektedir. İçinde bulunduğumuz çağda, artık saf sevgiden, sadakatten ve değer yargılarından söz etmek mümkün değildir. Bütün bu olumsuzluklar düşünüldüğünde, Sevgililer Günü gibi özel anlam yüklenen bazı tarihler de tüketim toplumlarında hediye alıp verme, firmalara katma değer yaratma ve ekonomik sisteme kaynak sağlama durumuna dönüşmektedir.

Elbette ki sevgi hep vardır ve dünya var oldukça da olacaktır. Dolayısıyla, birbirlerini seven insanlar böyle özel günleri anlamlı kılmaya, karşılıklı bazı hediyelerle de bu günü güzelleştirmeye çalışmaktalar. Umuyoruz ki, bu sevgiler artarak devam etsin ve sadece bir gün ve tek bir kişiye karşı değil de her gün, herkese karşı sevgiyle yaklaşacağımız, sevgi ve dostluk dilini kullanacağımız bir dünyayı hep birlikte inşa edebiliriz.

Okumaya Devam Edin